آموزش تکنیکهای تست زنی در کنکورفنون تست زنی

فنون تست زنی، یکی ازمهارتهای لازم دردوران دبیرستان وبه خصوص کنکوراست.تسلط برتست زنی درموفقیت کنکور تاثیرغیرقابل انکاری دارد.بحث دربارهی مجموعه مهارتهایی که منجربه افزایش توانایی عملکرد تست زنی میشود،بخش چند  بعدی خو اهد بود. علیرغم گستردگی موضوع، سعی میکنیم به مواردی بپردازیم که ضروریتر هستند قسمتی ازتوصیه های این فصل عمومی است و برای کلیه ی دانش آموزان دبیرستانی وکنکوری در نظرگرفته شده است قسمتی ازتوصیه ها هم خاصّ دروس به صورت جداگانه و تفکیکی است،این مطالب بیشتربه درد کنکوریها میخورد

دانلود کتاب در ادامه مطالب....

دانلود کتاب فنون تست زنی بصورت Pdf


مطالب مختص اعضاء

کتب و جزوات آموزشی

پربیننده ترین ها

تبلیغات

پارس میزبان

ادگاه

اخبار!

سخن روز

New Page 2
.

موزیک سایت

New Page 2

دانلود موزیک درحال پخش

تقویم

تبلیغات ادگاه

رأی گیری

سایت ما را چگونه ارزیابی میکنید؟

نتایج

تبادل

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML
New Page 1